Faglig baggrund

 • Klubpædagog (1976-1978)
 • Idehistorie Århus Universitet 1980-1984
 • Master i ledelse Dansk Pædagogisk Universitetsskole og Copenhagen Business School 2006-2008
 • Igangværende masteruddannelse: Leadership of Innovation in Complex Systems (LAICS), Århus Universitet, Copenhagen Business School (2011 – 2013)

Erhvervsmæssig baggrund

Lærervikar, lærer på højskoler, kulturkonsulent, freelance journalist og oversætter, underviser på seminarier i DK og Tyskland, underviser på kurser i DK og Tyskland, pædagog, institutionsleder og pædagogisk organisationskonsulent.

Fokusområder

 • Ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger
 • Ledelses- og organisationsteori
 • Institutionsteori
 • Pædagogik
 • Sociologi
 • Filosofi
 • Videnskabsteori
 • Samfundsvidenskab

Moduler

Jeg underviser på følgende moduler

 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og kommunikation
 • Metodeværksted i kvalitative undersgøgelser
 • Ledelse og organisation
 • Strategisk ledelse
 • Projektledelse
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og kommunikation
 • Organisation, styring og strategi
 • Organisation og processer
 • Pædagogisk udviklingskonsulent
 • Team- og netværksledelse
 • Innovationsledelse
 • Ledelse af processer
 • Videnskabsteori
 • Project Management (english)

Andre udbud

 • Temadag eller kurser i ledelse med social kapital
 • Processer ift. organisationsudvikling og -forandring

For yderligere information kontakt mig venligst via min email eller formularen forneden.

Artikler

Hvor kan vi finde inspiration til innovation of ledelsesmodeller? — Kan usikkerhed, kompleksitet og dynamiske forandringer håndteres? (2011)

Fleksibilitet og agilt lederskab — Agil ledelse og selvorganiserende processer som modsvar på dynamiske forandringer og kravet om fleksibilitet (2012)

Hvordan kan ledelse gøre en forskel og hvilken ledelse er der egentlig brug for? — Forskellige perspektiver på ledelse i turbulente tider (2013)

Læs mere

Kontakt formular